Aktuality

POVINNOSTI OBČANOV PRI NAKLADANÍ S ODPADOVÝMI VODAMI ZO ŽÚMP A SANKCIE ZA PORUŠOVANIE

 05.11.2021

Vážení občania!

Ak potrebujete dať vyťahať žumpu, prosím, prečítajte si článok v prílohe. Postup je nasledovný:

1. zavoláte na obecný úrad (054/7499074), že si chcete dať vyťahať žumpu - najlepšie, ak sú dve domácností (dohodnite sa so susedom, kámošom,...). Obec vedie zoznam, kto potrebuje vyťahať žumpu, vieme spárovať. 

2. obec nahlási VVS Vašu žiadosť, ktorá obratom potvrdí dátum vývozu žúmp

3. po vyťahaní bude obci spoločnosťou VVS vystavená faktúra (zo skúseností - 2 domácnosti, faktúra na sumu 65€, každá domácnosť platí polovicu)

4. VVS Vám dokladuje vyťahanie žumpy, starostlivo si doklad uschovať v prípade kontroly (životné prostredie)

Aktuality / POVINNOSTI OBČANOV PRI NAKLADANÍ S ODPADOVÝMI VODAMI

Aktuality / POVINNOSTI OBČANOV PRI NAKLADANÍ S ODPADOVÝMI VODAMI
1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

08:00 - 12:00 úradne hodiny pre občanov
12:00 - 15:00 administrátivne práce mimo obce

Fotogaléria

Kalendár