Kontakty

Toto webové sídlo www.obecbrusnica.sk spravuje Obec Brusnica je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Brusnica

Adresa:
Obecný úrad Brusnica
Brusnica 44
090 31 Kolbovce

IČO: 00330345

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Stropkov
Región: Prešovský
Počet obyvateľov: 410
Rozloha: 1 428 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1408

Všeobecné informácie: obecbrusnica@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
 +421-54-7499074

E-mail: obecbrusnica@gmail.com

Kompetencie:
Obec Brusnica je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Brusnica je zriadený ako :

Spoločný obecný úrad pri OcÚ Vyšný Olšava

Hviezdoslavova 7

091 01 Stropkov

tel: 054 742 2917

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

08:00 - 12:00 úradne hodiny pre občanov
12:00 - 15:00 administrátivne práce mimo obce

Fotogaléria

Kalendár