Samospráva

STAROSTKA

Tatiana Szabóová
Bydlisko: Brusnica 67
Rodisko: Stropkov
Rodinný stav: vydatá
Vzdelanie – úplné stredoškolské s maturitou – Gymnázium Košice

Starosta obce: Predstaviteľom obce a najvyšším kontrolným orgánom obce je starostka. Jej funkcia je verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Starostka:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
b) vykonáva obecnú správu
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu

OCÚ ZASTUPITEĽSTVO

Ing. Ján Potoma zástupca starostky
Brusnica 73
Marek Červeňak  poslanec OZ
Brusnica 81
Svetlana Dudiňaková  poslanec OZ
Brusnica 76
Jozef Haraščak  poslanec OZ
Brusnica 84
Jozef Čabala  poslanec OZ
Brusnica 35

HLAVNÝ KONTROLÓR

OCÚ

- Matrika
- Sobášna miestnosť
- Knižnica
- Zasadačka
- Sála, kuchyňa
- Spoločnosť urbariátu 
- Ústredňa T-Com

OcÚ - Úradné hodiny

Pondelok 8,00 -   15.00 hodiny
Utorok 8,00 -   15.00 hodiny
Streda 8,00 -   15,00 hodiny
Štvrtok 8,00 -   15,00 hodiny
Piatok 8,00 -   15,00 hodiny

Matrika - Úradné hodiny

Streda 12.00 - 15.45

hodiny

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

08:00 - 12:00 úradne hodiny pre občanov
12:00 - 15:00 administrátivne práce mimo obce

Fotogaléria

Kalendár